Het verloop van mediation

Een mediation bestaat uit een aantal fasen:

1. Intake en eerste bijeenkomsten(en)

Zodra u een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is. De mediationbijeenkomsten vinden plaats op een voor partijen neutrale plek, bijvoorbeeld op mijn kantoor. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (intakegesprek). U maakt kennis met mij als mediator en ik met u als partijen. Ik zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

2. Mediationovereenkomst

Na de intake leg ik als mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo'n overeenkomst heel belangrijk.

3. Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer zijn kant van het conflict laten vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Na een bijeenkomst maak ik voor u een gespreksverslag. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

4. Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

5. Einde: vaststellingsovereenkomst

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan moet houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt.


Meer informatie

Meer over wat mediation is, wanneer mediation geschikt is en hoe mediation verloopt kunt u op de vervolgpagina's lezen.